<<
>>

Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України

1. Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

2. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88). 2013

Еще по теме Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України:

 1. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 2. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: врахування факторів криміналізації та відповідність її принципам
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 5. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 6. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 7. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 8. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 9. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 10. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 11. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів
 12. 1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз