<<
>>

Стаття 13. Користувачі надр

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України.

Об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угоди про розподіл продукції за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими угодою про розподіл продукції.

{Статтю 13 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010}

<< | >>
Источник: КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ). 1994

Еще по теме Стаття 13. Користувачі надр:

 1. Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад
 2. Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
 3. Стаття 14. Визначення понять
 4. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 5. Стаття 255. Рентна плата за спеціальне використання води
 6. Стаття 258. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням
 7. Стаття 13. Користувачі надр
 8. Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами
 9. Стаття 17. Гірничий відвід
 10. Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами
 11. Стаття 24. Права та обов'язки користувачів надр
 12. Стаття 25. Захист прав користувачів надр
 13. Стаття 26. Припинення права користування надрами
 14. Стаття 27. Позбавлення землевласників і землекористувачів права користування надрами
 15. Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація
 16. Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини