<<
>>

Стаття 45. Експертиза у сфері цивільного захисту

1. Експертизі у сфері цивільного захисту у випадках, передбачених законом, підлягають:

1) проекти містобудівної документації в частині додержання вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки;

2) проекти будівництва в частині додержання вимог нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності.

2. Експертиза містобудівної документації та проектів будівництва проводиться відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

{Текст статті 45 в редакції Закону № 353-VII від 20.06.2013}

<< | >>
Источник: КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458). 2012

Еще по теме Стаття 45. Експертиза у сфері цивільного захисту:

 1. Стаття 10. Громадський контроль
 2. Стаття 2. Визначення термінів
 3. Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
 4. Стаття 45. Експертиза у сфері цивільного захисту
 5. Стаття 132. Наукове та науково-технічне забезпечення здійснення заходів цивільного захисту
 6. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 7. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 8. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 9. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 10. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. 1.1. Огляд літератури та вибір напрямків дослідження
 13. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 14. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
 15. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 16. 2.2. Організаційні та правові аспекти в роботі слідчого військової прокуратури та шляхи її оптимізації
 17. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 18. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства