<<
>>

Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень

1. Кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

2. Вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов’язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

3. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

4. Якщо інше не передбачено цим Кодексом, здійснення кримінального провадження не може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту, якщо під час кримінального провадження порушуються її права, гарантовані Конституцією України та міжнародними договорами України.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88). 2013

Еще по теме Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень:

 1. Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
 2. Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень
 3. Стаття 374. Зміст вироку
 4. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 5. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
 6. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 7. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 8. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 9. 2.2. Організаційні та правові аспекти в роботі слідчого військової прокуратури та шляхи її оптимізації
 10. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 11. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 12. 3.2. Проблеми позасудового вирішення індивідуальних трудових розбіжностей
 13. 3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів
 14. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників
 15. 2.1. Правозахисна діяльність органів державної влади як форма захисту трудових прав працівників
 16. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 17. Прийняття рішення судом присяжних за результатами розгляду кримінального провадження.
 18. 1.1. Гласність кримінального судочинства як політико-правове явище та її предмет
 19. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами
 20. 3.4. Правова охорона (забезпечення нерозголошення) державної та службової таємниць у сфері кримінального судочинства