<<
>>

Стаття 11. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації

1. Інформація, що стосується державної митної справи, отримана органами доходів і зборів, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб’єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.

2. Інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується органами доходів і зборів, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом.

3. За розголошення інформації, зазначеної у цій статті, посадові особи органів доходів і зборів несуть відповідальність згідно із законом.

4. Не вважається розголошенням надання знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, інформації щодо загальних питань роботи митниці, інформації, яка не стосується конкретних фізичних та/або юридичних осіб і не може становити комерційну таємницю, інформація, яка стосується правопорушень, а також публічне обговорення в засобах масової інформації та суспільстві проблем державної митної справи.

<< | >>
Источник: МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552). 2012

Еще по теме Стаття 11. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації:

  1. Стаття 11. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації
  2. Стаття 56. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації, що стосується митної вартості товарів
  3. Стаття 57. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту
  4. Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю
  5. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
  6. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
  7. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина
  8. Принципи правоохоронної діяльності