<<
>>

Стаття 15. Джерела фінансування бюджету

1. Джерелами фінансування бюджету є:

1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;

2) кошти від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації) - щодо державного бюджету;

3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів;

4) вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених цим Кодексом.

2. Джерелом фінансування бюджету не можуть бути емісійні кошти Національного банку України.

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині фінансування є:

1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

{Статтю 15 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 5428-VI від 16.10.2012}

4. У разі зменшення обсягу джерел фінансування державного бюджету певного типу порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, допускається за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету іншого типу з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету.

{Статтю 15 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 5428-VI від 16.10.2012}

<< | >>
Источник: БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) від 08.07.2010 № 2456-VI. 2010

Еще по теме Стаття 15. Джерела фінансування бюджету:

 1. Стаття 35. Фінансове забезпечення сектору безпеки і оборони
 2. Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету
 3. Стаття 13. Складові частини бюджету
 4. Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів
 5. Стаття 15. Джерела фінансування бюджету
 6. Стаття 24-2. Державний дорожній фонд
 7. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 8. Стаття 82. Проведення відновлювальних робіт
 9. Стаття 93. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту
 10. Стаття 95. Фінансування медико-психологічної реабілітації
 11. Стаття 578. Фінансування професійної освіти та науково-дослідної діяльності у сфері державної митної справи