<<
>>

Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин

Родовища, в тому числі техногенні, запаси і прояви корисних копалин підлягають обліку у державному кадастрі родовищ і проявів корисних копалин та державному балансі запасів корисних копалин.

Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

<< | >>
Источник: КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ). 1994

Еще по теме Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин:

  1. Стаття 14. Визначення понять
  2. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
  3. Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин
  4. Стаття 53. Основні вимоги при розробці родовищ корисних копалин та переробці мінеральної сировини
  5. Стаття 62. Повноваження органу державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за геологічним вивченням надр
  6. Стаття 63. Повноваження органу державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною