<<
>>

Стаття 21. Державний моніторинг вод

З метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється державний моніторинг вод. Складовими державного моніторингу вод є моніторинг біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників.

Державний моніторинг вод є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища України і здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

{Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1641-VIII від 04.10.2016}

<< | >>
Источник: ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.06.1995 № 213/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189). 1995

Еще по теме Стаття 21. Державний моніторинг вод:

 1. Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 2. Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
 3. Стаття 43. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
 4. Стаття 14. Визначення понять
 5. Стаття 19-1. Функції контролюючих органів
 6. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
 7. Стаття 213. Об'єкти оподаткування
 8. Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин
 9. Стаття 191. Призначення моніторингу земель
 10. Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
 11. Стаття 16. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 12. Стаття 21. Державний моніторинг вод
 13. Стаття 10. Державний нагляд за торговельним мореплавством
 14. Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
 15. Стаття 55. Моніторинг лісів