<<
>>

Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2342-III від 05.04.2001}

<< | >>
Источник: Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122). 1984

Еще по теме Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення:

 1. Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення
 2. Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства
 3. Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
 4. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 5. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 6. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
 7. 3.1. Загальна характеристика складів адміністративних деліктів у галузі сільського господарства
 8. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 9. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 10. 1.2. Система і особливості процесуальних норм та їх роль і місце в адміністративному праві
 11. 2.2. Процесуальні норми в адміністративно-юрисдикційних провадженнях
 12. Злочинність серед нотаріусів: поняття та показники
 13. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 14. 3.2. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності