<<
>>

Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356). 2003

Еще по теме Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності:

  1. Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності
  2. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  3. 1.2. Основні положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність
  4. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
  5. 2.2. Суб’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
  6. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності