<<
>>

Стаття 361. Цілі застосування системи управління ризиками

1. Управління ризиками - це робота органів доходів і зборів з аналізу ризиків, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та контролю застосування цих заходів.

Під ризиком розуміється ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2. Органи доходів і зборів застосовують систему управління ризиками для визначення товарів, транспортних засобів, документів і осіб, які підлягають митному контролю, форм митного контролю, що застосовуються до таких товарів, транспортних засобів, документів і осіб, а також обсягу митного контролю.

3. Цілями застосування системи управління ризиками є:

1) запобігання, прогнозування і виявлення порушень законодавства України з питань державної митної справи;

2) забезпечення більш ефективного використання наявних у органів доходів і зборів ресурсів та зосередження їх уваги на окремих згрупованих об’єктах аналізу ризику, щодо яких є потреба у застосуванні окремих форм митного контролю або їх сукупності, а також у підвищенні ефективності митного контролю (областях ризику);

3) забезпечення в межах повноважень органів доходів і зборів заходів із захисту національної безпеки, життя і здоров’я людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів споживачів;

4) прискорення митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

<< | >>
Источник: МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552). 2012

Еще по теме Стаття 361. Цілі застосування системи управління ризиками:

 1. Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління державним (місцевим) боргом
 2. Стаття 72. Пункти управління
 3. Стаття 73. Центри управління в надзвичайних ситуаціях
 4. Стаття 99. Порядок комплектування органів управління та сил цивільного захисту
 5. Стаття 320. Вибірковість митного контролю
 6. Стаття 337. Перевірка документів та відомостей, які подаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України
 7. Стаття 338. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів
 8. Стаття 346. Підстави та порядок проведення органами доходів і зборів документальних виїзних перевірок
 9. Глава 52. Система управління ризиками
 10. Стаття 361. Цілі застосування системи управління ризиками
 11. Стаття 363. Діяльність органів доходів і зборів з оцінки та управління ризиками
 12. Стаття 73. Управління аеропортами та цивільними аеродромами
 13. Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів