<<
>>

Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

{Назва статті 338 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

338.1. Порядок обчислення, ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, умови та порядок її сплати та подання звітності під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.

{Абзац перший пункту 338.1 статті 338 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом IX цього Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням статті 340 цього Кодексу.

{Абзац другий пункту 338.1 статті 338 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

Податковим (звітним) періодом для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за угодою про розподіл продукції є календарний квартал.

{Абзац третій пункту 338.1 статті 338 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції веде консолідований податковий облік та подає податкову декларацію з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин незалежно від числа спеціальних дозволів на використання надр у межах угоди про розподіл продукції.

{Абзац четвертий пункту 338.1 статті 338 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

Якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції подає податкову декларацію з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку рентну плату до бюджету:

{Абзац п'ятий пункту 338.1 статті 338 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

{Пункт 338.1 статті 338 в редакції Закону № 5412-VI від 02.10.2012}

{Зміни до пункту 338.1 статті 338 по Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 не внесено, щодо набрання чинності змін див. розділ II "Прикінцеві та перехідні положення"}

338.2. Облік нарахованих і сплачених інвестором сум рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції ведеться в порядку, визначеному угодою.

{Пункт 338.2 статті 338 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

<< | >>
Источник: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). 2010

Еще по теме Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

  1. Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин