<<
>>

Стаття 326. Право державної власності

1. У державній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить державі Україна.

2. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади.

3. Управління майном, що є у державній власності, здійснюється державними органами, а у випадках, передбачених законом, може здійснюватися іншими суб'єктами.

{Статтю 326 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 185-V від 21.09.2006}

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356). 2003

Еще по теме Стаття 326. Право державної власності:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Стаття 326. Право державної власності
 3. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 4. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
 5. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 6. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 7. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 8. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 11. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 12. ДОДАТКИ