<<
>>

Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади і управління

Заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції, примушування підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів, прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призводить до монопольного становища на ринку, встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону республіки в інший, надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару, обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів, встановлення заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 166-3 згідно із Законом № 123/95-ВР від 05.04.95; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3720-VI від 08.09.2011}

<< | >>
Источник: Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122). 1984

Еще по теме Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади і управління:

 1. Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади і управління
 2. Вторинне законодавство
 3. БАНКІВСЬКА СПРАВА
 4. РОЗДІЛ 3 УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО З НОВИМИ НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЕРЖАВАМИ
 5. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 6. 2.2. Трудові спори з питань укладення трудового договору у світлі конституційних гарантій права на працю
 7. 3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів
 8. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 9. 3.1. Стан і проблеми адаптації українського трудового законодавства до системи міжнародних норм у сфері захисту трудових прав
 10. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 11. 3.1. Міжнародно-правові форми захисту трудових прав працівників
 12. Принципи правоохоронної діяльності