<<
>>

Стаття 164. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням

{Назва статті 164 в редакції Закону № 1492-VIII від 07.09.2016}

1. Уповноважений орган з питань пробації:

веде облік засуджених протягом іспитового строку;

роз’яснює засудженим порядок виконання обов’язків, покладених на них судом;

здійснює нагляд за засудженими;

вживає заходів з припинення порушень судових рішень;

організовує першочергові заходи з виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме;

звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про пробацію".

{Частина перша статті 164 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015; в редакції Закону № 1492-VIII від 07.09.2016}

2. У разі призову засудженого на строкову військову службу до військового комісаріату надсилається копія вироку, а в необхідних випадках до неї додаються інші документи, які потрібні для здійснення контролю за поведінкою засудженого за місцем проходження служби.

3. Звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов'язані: виконувати обов'язки, які покладені на них судом; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; з'являтися за викликом до зазначеного органу.

{Абзац перший частини третьої статті 164 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

{Абзац другий частини третьої статті 164 виключено на підставі Закону № 1492-VIII від 07.09.2016}

{Частина третя статті 164 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

4. У разі якщо засуджений з незалежних від нього обставин не може виконати обов’язок (обов’язки), покладені на нього судом, уповноважений орган з питань пробації направляє до суду обґрунтоване подання про зміну таких обов’язків.

{Статтю 164 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 164. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням:

  1. Стаття 164. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням