>>

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. Підзаконні акти в системі законодавства 12

1.1. Поняття та риси нормативно -правових актів. Система

законодавства 12

1.1.1. Правові акти: загальна характистика 12

1.1.2.

Нормативно-правові акти: поняття, риси та види 24

1.1.3. Поняття законодавства та його система 31

1.2. Підзаконний акт як елемент системи законодавства 46

1.2.1. Обгрунтування допустимості підзаконного правового

регулювання 46

1.2.2. Поняття та риси підзаконного акта 59

1.2.3. Вимоги до підзаконного правового регулювання 68

1.3. Види підзаконних актів 81

1.3.1. Критерії класифікації підзаконних актів. Розмежування

підзаконних актів і актів делегованої правотворчості 81

1.3.2. Співвідношення підзаконних актів державної влади та

місцевого самоврядування 92

Висновки до Розділу 1 99

РОЗДІЛ 2. Підзаконне правове регулювання: процедурний аспект 105

2.1. Процедура розробки та прийняття підзаконних актів 105

2.1.1. Нормотворчий процес: система законодавчих вимог 106

2.1.2. Стадії підзаконного нормотворчого процесу 115

2.1.3. Особливості розробки і прийняття підзаконних

регуляторних актів 123

2.2. Порядок введення в дію підзаконних актів 137

2.3 Контроль за підзаконним правовим регулюванням 152

2.3.1. Судовий нормоконтроль за підзаконними актами 152

2.3.2. Адміністративний контроль за відповідністю

підзаконних актів встановленим вимогам 158

Висновки до Розділу 2 166

ВИСНОВКИ 169

Список використаних джерел 173

| >>
Источник: РОМАНОВ ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ. Підзаконні акти: загальнотеоретична характеристика. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 14. 1.1.3.Страсбургская конвенция
 15. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 16. § 3.1. Учет требований обеспечения экологической безопасности в документах государственного стратегического планирования Российской Федерации
- Авторское право РФ - Аграрное право РФ - Адвокатура России - Административное право РФ - Административный процесс РФ - Арбитражный процесс РФ - Банковское право РФ - Вещное право РФ - Гражданский процесс России - Гражданское право РФ - Договорное право РФ - Жилищное право РФ - Земельное право РФ - Избирательное право РФ - Инвестиционное право РФ - Информационное право РФ - Исполнительное производство РФ - История государства и права РФ - Конкурсное право РФ - Конституционное право РФ - Муниципальное право РФ - Оперативно-розыскная деятельность в РФ - Право социального обеспечения РФ - Правоохранительные органы РФ - Предпринимательское право России - Природоресурсное право РФ - Семейное право РФ - Таможенное право России - Теория и история государства и права - Трудовое право РФ - Уголовно-исполнительное право РФ - Уголовное право РФ - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России -