<<
>>

Поняття та риси нормативно-правових актів. Система законодавства

Сутність публічної влади полягає в тому, що єдиним джерелом влади є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування .

Реалізація публічної влади у сучасному суспільстві неможлива без використання актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, котрі є зовнішнім проявом здійснення владних повноважень, в них знаходять відо браження конкретні рішення представників публічної влади щодо врегулювання певних суспільних відносин для досягнення відповідних соціальних, і зокрема юридичних, наслідків. Такі акти в юридичній науці і практиці отримали назву правових.

Як справедливо підкреслюється в юридичній літературі, правові акти - це незмінні супутники розвитку правової системи, невід’ємні елементи механізму дії права, найбільш конкретизовані об’єктивовані вияви права у правовому житті будь-якого суспільства [22, c. 20]. Стрімкий розвиток суспільних відносин на сучасному етапі державотворення в Україні вимагає об’єктивного наукового підходу до оцінки сутності, стану та напрямів розвитку законності та правопорядку як режимів, що забезпечують будь -якій правовій і демократичній державі ефективний прогресивний розвиток [164, c. 402], який неможливо уявити без підзаконного правового регулювання.

<< | >>
Источник: РОМАНОВ ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ. Підзаконні акти: загальнотеоретична характеристика. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Еще по теме Поняття та риси нормативно-правових актів. Система законодавства:

 1. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 2. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 3. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 4. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 5. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 6. 4.1. Поняття та зміст адміністративних послуг у сільському господарстві
 7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 8. 1.2. Основні положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність
 9. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 10. 2.1. Правові основи системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 11. 1.1. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер
 12. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів
 13. 4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
 14. 3.1. Стан і проблеми адаптації українського трудового законодавства до системи міжнародних норм у сфері захисту трудових прав
 15. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 16. Поняття та риси нормативно-правових актів. Система законодавства
 17. Нормативно -правові акти: поняття, риси та види
- Авторское право РФ - Аграрное право РФ - Адвокатура России - Административное право РФ - Административный процесс РФ - Арбитражный процесс РФ - Банковское право РФ - Вещное право РФ - Гражданский процесс России - Гражданское право РФ - Договорное право РФ - Жилищное право РФ - Земельное право РФ - Избирательное право РФ - Инвестиционное право РФ - Информационное право РФ - Исполнительное производство РФ - История государства и права РФ - Конкурсное право РФ - Конституционное право РФ - Муниципальное право РФ - Оперативно-розыскная деятельность в РФ - Право социального обеспечения РФ - Правоохранительные органы РФ - Предпринимательское право России - Природоресурсное право РФ - Семейное право РФ - Таможенное право России - Теория и история государства и права - Трудовое право РФ - Уголовно-исполнительное право РФ - Уголовное право РФ - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России -