>>

ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................3

Розділ 1 Стан наукової розробки проблеми та методологія дослідження…...16

1.1.

Огляд джерел за темою дослідження......................................................16

1.2. Методологічні засади дослідження правоохоронної діяльності..........30

1.3. Зміст термінів „охорона” і „захист” як ключових категорій правоохоронної діяльності……………………….……………………………..40

Висновки до розділу........................................................................................49

Розділ 2 Правоохоронна діяльність: питання теоретичного осмислення та юридичного визначення.......................................................................................51

2.1. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності......................................51

2.2. Функції та завдання правоохоронної діяльності....................................69

2.3. Принципи правоохоронної діяльності....................................................87

Висновки до розділу.......................................................................................106

Розділ 3 Механізм та ефективність правоохоронної діяльності.....................108

3.1. Загальна характеристика механізму правоохорони.............................108

3.2. Правоохоронні органи України: визначення поняття та система…..128

3.3. Ефективність правоохоронної діяльності.............................................143

Висновки до розділу.......................................................................................160

Висновки..............................................................................................................163

Список використаних джерел............................................................................179

Додатки.................................................................................................................200

| >>
Источник: Кучук Андрій Миколайович. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 14. 1.1.3.Страсбургская конвенция
 15. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 16. § 3.1. Учет требований обеспечения экологической безопасности в документах государственного стратегического планирования Российской Федерации
 17. Механизм криминогенного воздействия информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних
 18. § 3. Патриотизм, как элемент формирования правовой культуры личности
 19. Правовое регулирование статусов