>>

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................3 - 11

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

РОЗУМІННЯ САНКЦІЙ У ПРАВІ..........................................12 - 104

1.1.

Поняття санкцій у праві: підходи до визначення............12 - 31

1.2. Санкція у структурі правової норми................................32 - 52

1.3. Критерії класифікації та види санкцій.............................53 - 77

1.4. Санкція як засіб захисту та охорони суб’єктивних прав

та юридичних обов’язків...........................................................78 - 100

Висновки до розділу 1.............................................................101 - 104

РОЗДІЛ 2. САНКЦІЯ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ

ТА ОХОРОНИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН........................105 - 166

2.1. Санкція, право, обов’язок та юридична

відповідальність: аспекти співвідношення.............................105 - 124

2.2. Функціональне спрямування санкцій у праві..................125 - 138

2.3. Умови правомірності застосування санкцій у

процесі реалізації юридичної відповідальності.....................139 - 162

Висновки до розділу 2............................................................163 - 166

ВИСНОВКИ...........................................................................167 - 176

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................177 - 194

| >>
Источник: ОРЄХОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ. САНКЦІЇ В ПРАВІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОХОРОНИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2008. 2008

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 14. 1.1.3.Страсбургская конвенция