>>

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень 3 Вступ 5 Огляд літератури за темою 15

Розділ 1. Передумови появи, джерела та структура Кормчих книг

Київської Русі (На прикладі Єфремовської редакції) 22

1.1.

Передумови появи Кормчих книг на території Київської Русі 22

1.2. Джерела Кормчих книг 37

1.3. Структура Кормчих книг 62 Розділ 2. Правові норми Єфремівської Кормчої 89

2.1. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють

правовідносини вищого духовенства 92

2.2. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють

правовідносини нижчого духовенства та монахів 120

2.3. Правові норми Єфремівської кормчої, які регулюють

правовідносини кліриків усіх санів та монахів 137

2.4. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють

правовідносини мирян 157

2.5. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють

правовідносини усіх членів християнської громади 178

Висновки 192

Список використаних джерел 197

| >>
Источник: Цвєткова Юліанна Володимирівна. Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2003. 2003

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. Стаття 14. Визначення понять
  2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
  3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
  4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
  5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
  6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
  7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
  8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
  9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
  10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса