<<
>>

§ 2. Структура громадянського суспільства

До структури громадянського суспільства належать громаДськ1 організації (спортивні, культурні, національні та ін.), релігійні opraf,1'зації, благодійні організації, професійні спілки та ін. Головна їх oc°6- ливість - вони утворені приватними особами або їх об'єднанням*1 оез комерційної мети (одержання прибутку), тобто вони є недержаИними (неурядовими), некомерційними (неприбутковими) об’єднаннями- ЧИМ вони принципово відрізняються від організацій, які утворюі°ться і фінансуються державою та належать до її механізму (органи держав_ ної влади, державні підприємства та установи).

Усі громадські об’єднання створюються для задоволення ∏

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 2. Структура громадянського суспільства:

 1. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 2. 3.3. Практичні та адміністративно-процесуальні законодавчі аспекти зарубіжного досвіду у сфері розвитку електронного урядування та його використання в Україні
 3. 2.1. Правові основи системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 4. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 5. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 6. ВСТУП
 7. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина
 8. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 9. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги
 10. ВИСНОВКИ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: