<<
>>

РОЗДІЛ 9 Поняття права

1. Термін «право» в юридичній науці.

2. Основні підходи до праворозуміння.

3. Ознаки права.

4. Функції права.

5. Цінність права.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме РОЗДІЛ 9 Поняття права:

  1. Право на інтелектуальну власність і вільний рух товарів
  2. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
  3. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
  4. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
  5. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
  6. 4.1. Поняття та зміст адміністративних послуг у сільському господарстві
  7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
  8. Висновки до розділу 1
  9. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
  10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях