<<
>>

Прогалини в законодавстві: поняття і види

Прогалини в законодавстві — це повна або часткова відсутність законодавчої регламентації певних суспільних відносин, що потребу­ють правового регулювання.

Як синонім прогалин в юриспруденції нерідко використовується термін «лакуна» (від лат.

lacuna -заглиблення, порожнина). Прогали­ни традиційно вважаються одним із найпоширеніших видів юридичних дефектів. Відсутність необхідного юридичного правила нібито роз’єднує систему права і законодавства, знижує її узгодженість і як наслідок — ефективність правового регулювання.

Прогалина є неповнотою нормативно-правових приписів,необ­хідних для вирішення конкретного випадку. Інакше кажучи, йдеться про недостатність для розв’язання існуючої проблеми такого нормативно- правового припису, який за його сенсом (навіть при найбільш широкому тлумаченні) підлягав би застосуванню в цій ситуації. На відміну від розширеного тлумачення, коли ми маємо справу з обставинами, що передбачені законом, але буквально під його дію не підпадають, про­галина існує в разі, коли закон взагалі не передбачав такі обставини.

Крім того, від прогалин у законодавстві слід відрізняти відсутність приписів щодо тих відносин, які знаходяться поза сферою правового регулювання (сфера non jus).У першому випадку йдеться про відсутність у законодавстві відповіді на питання, що потребують юридичного ви­рішення, тоді як у другому - про відсутність юридичного питання вза­галі, недоцільність юридичного впорядкування таких відносин.

Існують такі види прогалин у законодавстві'.

1) залежно від часу виникнення виділяють первісні прогалини, тобто ті, що існують на момент набрання чинності нормативно-право­вими актами, і вторинні прогалини - ті, що з’являються внаслідок подальшого розвитку суспільних відносин, які мають регулюватися правом;

2) залежно від можливості подолання прогалини у процесі право- застосування виділяють переборні та непереборні прогалини;

3) залежно від того, чи охоплюється існування прогалин умислом законодавця, -умисні та ненавмисні прогалини;

4) залежно від ступеня неврегульованості суспільних відносин — повні та часткові прогалини.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме Прогалини в законодавстві: поняття і види:

 1. 2.1. Об’єкт злочину «фіктивне підприємництво»
 2. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 3. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 4. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 5. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 6. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 7. 1.4. Основні вимоги, що висуваються до адміністративних актів органів прокуратури
 8. 2.1. Підстава притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
 9. ВСТУП
 10. 2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації
 11. 3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів