<<
>>

§ 3. Поняття і структура політичної системи суспільства

Поняття «політична система суспільства» використовується для того, аби дати цілісне уявлення про політику (сферу діяльності, пов’язану з відносинами між класами, націями і соціальними групами, змістом якої є проблема завоювання, збереження та здійснення публіч­ної влади) і політичне життя суспільства.

У широкому розумінні політична система суспільства є зумов­леною існуючими в суспільстві цінностями цілісною сукупністю по­

літичних організацій, інститутів, ролей, відносин, процесів, норм і принципів політичної організації суспільства, які визначають особ­ливості політичного режиму конкретного суспільства.

У такому розумінні елементами політичної системи є:

1) суб’єкти політики (людина і соціальні групи);

2) політичні організації (держава як інститут управління, політич­ні партії);

3) політична діяльність і політичні відносини, що складаються між суб’єктами політичної системи;

4) політичні норми, за допомогою яких регулюються політичні відносини;

5) політична культура і свідомість, які визначають ідеологічне та психологічне ставлення до політики.

Для юристів найбільший науковий інтерес представляє інституцій- на складова політичної системи - політичні організації, котра часто розглядається як політична система у вузькому розумінні.

У вузькому розумінні політична система суспільства - це взяті разом держава як інститут управління та інші політичні організації, що беруть участь у формуванні та здійсненні політичної влади.

У такому разі елементами політичної системи суспільства є:

1) держава як система органів державної влади;

2) політичні партії, які акумулюють політичні настрої населення, виробляють програми загальнонаціонального розвитку, беруть участь у виборах і діяльності представницьких органів влади;

3) органи місцевого самоврядування, які здійснюють публічну вла­ду на місцевому рівні.

Ці організації є суто політичними, створеними з метою формуван­ня і здійснення політики. Всі інші організації створюються для досяг­нення неполітичних цілей.

<< | >>
Источник: Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Еще по теме § 3. Поняття і структура політичної системи суспільства:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 3. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 4. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 5. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 6. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 7. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
 8. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 9. 2.1. Правові основи системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 10. 3.1. Теоретичні основи сутності и модернізації системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 11. 3.2. Основні напрямки оптимізації системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
 12. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 13. 1.1. Гласність кримінального судочинства як політико-правове явище та її предмет
 14. ВСТУП
 15. Нормативно -правові акти: поняття, риси та види
 16. 1.1. Поняття санкцій у праві: підходи до визначення
 17. 1.2. Санкція у структурі правової норми
 18. Методологічні засади дослідження правоохоронної діяльності