<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Нормативне закріплення принципів діяльності правоохоронних органів у законах, що визначають порядок їх організації та діяльності

Суд Прокуратура Міліція СБУ Управління державної охорони Військова служба правопорядку у ЗСУ Державна прикордонна служба Державна кримінально-виконавча служба
Гуманізм - - + + + + + +
Демократизм - - - - - - - -
Справедли-вість - - + - - + - -
Добропоряд-ність громадян + - + + - - + +
Верховенство права - - - - - - - -
Законність + + + + + + + +
Рівність всіх перед законом + + + - - - - -
Гласність + + + + - - + -
Взаємодія з органами влади і населенням - - + + - + + +
Незалежність суб’єктів правоохорони + + + + - - - -
Професіона-лізм та компетент-ність + - - - - - - -
Безперерв-ність - - - - + - + -

Додаток Б

Анкета

1.

Ви працюєте в правоохоронних органах?

а) так;

б) ні.

2. Якщо так, то Ви працюєте в правоохоронних органах:

а) до 2-х років;

б) від 2-х до 5-ти років;

в) від 5-ти до 10-ти років;

г) більше 10-ти років.

3. Чи створені державою належні умови для здійснення правоохоронної діяльності?

а) так;

б) ні.

4. Хто, на Вашу думку, має реальний вплив на діяльність правоохоронних органів (вкажіть не більше трьох варіантів)?

а) прокуратура;

б) Президент України;

в) органи місцевої влади;

г) Верховна Рада України;

д) Кабінет Міністрів України;

е) громадські організації;

є) засоби масової інформації;

ж) кримінальні структури;

з) ніхто;

и) власний варіант.

5. Який державний орган чи яка громадська організація, на Вашу думку, має контролювати діяльність правоохоронних органів?

___________________________________________________________.

6. Оцініть за п’ятибальною системою діяльність правоохоронних органів (міліція, прокуратура, СБУ та ін.):

а) 5;

б) 4;

в) 3;

г) 2;

д) 1.

7. Яке з наведених нижче положень можна віднести до основного завдання правоохоронних органів (виберіть два варіанти)?

а) забезпечення особистої безпеки громадян;

б) виявлення правопорушень та притягнення винних до відповідальності;

в) попередження правопорушень;

г) охорона громадського порядку;

д) виконання кримінальних покарань;

е) власний варіант.

8. Головною причиною негативного ставлення громадськості до діяльності правоохоронних органів є (виберіть не більше двох варіантів):

а) високий рівень корумпованості цих структур;

б) незнання законодавства працівниками правоохоронних структур;

в) байдужість та жорстоке поводження з громадянами;

г) заполітизованість правоохоронних органів;

д) низький рівень професійної підготовки працівників;

е) власний варіант__________________________________ .

9. Основною причиною недостатньої ефективності діяльності правоохоронних органів є (виберіть не більше двох варіантів):

а) недостатнє матеріально-технічне забезпечення;

б) комерціалізація правоохоронних органів (втягнення їх у бізнес);

в) низький рівень професійної свідомості та правової культури працівників;

г) зрощення правоохоронних структур з кримінальними;

д) власний варіант ______________________________.

10. Яке у Вас враження від діяльності правоохоронних органів?

а) працівники цих органів порядні люди, які зацікавлені в охороні прав громадян;

б) працівники зацікавлені лише в задоволенні відомчих чи власних корисних цілей, права людей їх не цікавлять;

в) власний варіант ____________________________________ .

11. Наскільки Ви довіряєте правоохоронним органам (відповідь наведіть у процентах):________ % ?

12. Як ви вважаєте, які заходи необхідно вжити для підвищення ефективності правоохоронної діяльності в Україні _____________________________________________________________?

13. На Вашу думку, суд займається охороною права (здійснює правоохоронну діяльність)?

а) так;

б) ні.

14. Оцініть за п’ятибальною системою діяльність недержавних правоохоронних організацій (адвокатура, юридичні фірми тощо):

а) 5;

б) 4;

в) 3;

г) 2;

д) 1.

15. Основним завданням недержавних правоохоронних організацій є:

а) сприяння захисту прав і свобод людини;

б) представлення законних інтересів громадян;

в) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина;

г) охорона громадського порядку;

д) забезпечення особистої безпеки громадян;

е) власний варіант _______________________________ .

16. Основним недоліком діяльності недержавних правоохоронних структур є (вкажіть один варіант):

а) низький рівень професійної свідомості та правової культури працівників;

б) відсутність можливості в пересічних громадян оплатити послуги таких організацій;

в) нерезультативність їх діяльності (існують для формальності);

г) власний варіант ________________________________ .

17. Основною мотивацією діяльності державних правоохоронних органів має бути (виберіть один варіант):

а) матеріальна вигода;

б) служіння праву.

18. Основною мотивацією діяльності недержавних правоохоронних організацій має бути (виберіть один варіант):

а) матеріальна вигода;

б) служіння праву.

19. Як Ви вважаєте, чи є необхідність прийняття Закону України „Про правоохоронну діяльність та правоохоронні органи” чи Концепції правоохоронної діяльності?

а) так;

б) ні.

20. Забезпечувати правопорядок належним чином можуть компетентні працівники, а тому чи доцільно, на Вашу думку, утворення громадських формувань з охорони громадського порядку?

а) так;

б) ні.

21. Як Ви вважаєте, чи є потреба створення в Україні приватних детективних та охоронних структур?

а) так;

б) ні.

22. Як Ви вважаєте, чи наділені працівники правоохоронних органів США та Європи більш широким колом повноважень, ніж в Україні?

а) так;

б) ні.

Додаток В

Результати анкетування

1. Ви працюєте в правоохоронних органах?

а) так – 200 (66,7 %);

б) ні – 100 (33,3 %).

2. Якщо так, то Ви працюєте в правоохоронних органах:

а) до 2-х років – 110 (55 %);

б) від 2-х до 5-ти років – 45 (22,5 %);

в) від 5-ти до 10-ти років – 18 (9 %);

г) більше 10-ти років – 27 (13,5 %).

3. Чи створені державою належні умови для здійснення правоохоронної діяльності?

а) так – 60 (20 %);

б) ні – 240 (80 %).

4. Хто, на Вашу думку, має реальний вплив на діяльність правоохоронних органів (вкажіть не більше трьох варіантів)?

а) прокуратура – 180 (23,5 %);

б) Президент України – 145 (18,9 %);

в) органи місцевої влади – 108 (14,1 %);

г) Верховна Рада України – 94 (12,3 %);

д) Кабінет Міністрів України – 110 (14,3 %);

е) громадські організації – 8 (1 %);

є) засоби масової інформації – 20 (2,6 %);

ж) кримінальні структури – 88 (11,5 %);

з) ніхто – 7 (0,9 %);

и) власний варіант – 7 (0,9 %).

5. Який державний орган чи яка громадська організація, на Вашу думку, має контролювати діяльність правоохоронних органів?

— прокуратура – 73 (32,16 % – в межах п’ятого питання процентне відношення до кількості осіб, що дали відповідь на це питання);

— Кабінет Міністрів України – 39 (17,18 %);

— Верховна Рада України – 38 (16,74 %);

— Президент України – 34 (14,98 %);

— Міністерство внутрішніх справ України – 18 (7,93 %);

— ніхто – 8 (3,52 %);

— місцеві органи влади – 6 (2,64 %);

— населення, громадські організації – 5 (2,21 %);

— органи безпеки – 3 (1,32 %);

— судові органи – 2 (0,88 %);

— науково-дослідний центр боротьби зі злочинністю – 1 (0,44 %);

— не відповідало на запитання – 78.

6.

Оцініть за п’ятибальною системою діяльність правоохоронних органів (міліція, прокуратура, СБУ та ін.):

а) 5 – 17 (5,7 %);

б) 4 – 78 (26 %);

в) 3 – 177 (59 %);

г) 2 – 25 (8,3 %);

д) 1 – 3 (1 %).

7. Яке з наведених нижче положень можна віднести до основного завдання правоохоронних органів (виберіть два варіанти)?

а) забезпечення особистої безпеки громадян – 125 (20,83 %);

б) виявлення правопорушень та притягнення винних до відповідальності – 186 (31 %);

в) попередження правопорушень – 158 (26,33 %);

г) охорона громадського порядку – 117 (19,5 %);

д) виконання кримінальних покарань – 11 (1,84 %);

е) власний варіант – 3 (0,5 %).

8. Головною причиною негативного ставлення громадськості до діяльності правоохоронних органів є (виберіть не більше двох варіантів):

а) високий рівень корумпованості цих структур – 168 (33,01 %);

б) незнання законодавства працівниками правоохоронних структур – 48 (9,43 %);

в) байдужість та жорстоке поводження з громадянами – 102 (20,04%);

г) заполітизованість правоохоронних органів – 35 (6,88 %);

д) низький рівень професійної підготовки працівників – 125 (24,56%);

е) власний варіант:

– правоохоронні органи не мають авторитету в населення – 10

(1,96 %);

– стереотипи, що існують в суспільстві щодо правоохоронних органів – 4 (0,79 %);

– негативне відношення до правоохоронних інших державних органів – 5 (0,98 %);

– незнання законодавства громадянами – 3 (0,58 %);

– інше – 9 (1,77 %).

9. Основною причиною недостатньої ефективності діяльності правоохоронних органів є (виберіть не більше двох варіантів):

а) недостатнє матеріально-технічне забезпечення – 243 (53,29 %);

б) комерціалізація правоохоронних органів (втягнення їх у бізнес) – 30 (6,58 %);

в) низький рівень професійної свідомості та правової культури працівників – 73 (16 %);

г) зрощення правоохоронних структур з кримінальними – 97 (21,27%);

д) власний варіант:

– недієвість законів – 4 (0,88 %);

– неповага громадян до працівників правоохоронних органів – 3 (0,66 %);

– інше – 6 (1,32 %).

10. Яке у Вас враження від діяльності правоохоронних органів?

а) працівники цих органів порядні люди, які зацікавлені в охороні прав громадян – 165 (55 %);

б) працівники зацікавлені лише в задоволенні відомчих чи власних корисних цілей, права людей їх не цікавлять –79 (26,33 %);

в) власний варіант:

– є працівники, зазначені в пункті „а” й в пункті „б” (50%/50%) – 28 (9,33 %);

– в правоохоронних органах більше людей, зацікавлених у задоволенні власних цілей – 10 (3,33 %);

– в правоохоронних органах порядних людей більше – 7 (2,33 %);

– співробітники виконують свою роботу належним чином, однак їм заважають працювати – 5 (1,68 %);

– інше – 6 (2 %).

11. Наскільки Ви довіряєте правоохоронним органам (відповідь наведіть у процентах):________ % ?

— на 10 % – 6 (2 %);

— на 11 % – 1 (0,33%);

— на 15 % – 2 (0,67 %);

— на 19 % – 1 (0,33 %);

— на 20 % – 12 (4 %);

— на 25 % – 5 (1,67 %);

— на 30 % – 21 (7 %);

— на 33 % – 1 (0,33 %);

— на 35 % – 1 (0,33 %);

— на 40 % – 22 (7,35 %);

— на 45 % – 3 (1 %);

— на 50 % – 58 (19,33 %);

— на 53 % – 1 (0,33 %);

— на 55 % – 3 (1 %);

— на 56 % – 1 (0,33 %);

— на 59 % – 2 (0,67 %);

— на 60 % – 27 (9 %);

— на 63 % – 1 (0,33 %);

— на 65 % – 20 (6,67 %);

— на 70 % – 41 (13,67 %);

— на 73 % – 1 (0,33 %);

— на 75 % – 18 (6 %);

— на 80 % – 19 (6,33 %);

— на 81 % – 1 (0,33 %);

— на 85 % – 8 (2,67 %);

— на 88 % – 1 (0,33 %);

— на 90 % – 8 (2,67 %);

— на 95 % – 3 (1 %);

— на 97 % – 1 (0,33 %);

— на 99 % – 2 (0,67 %);

— на 100 % – 9 (3 %).

12. Як ви вважаєте, які заходи необхідно вжити для підвищення ефективності правоохоронної діяльності в Україні __________________________________________________________?

— покращити матеріально-технічне забезпечення – 128 (37,43 % – в межах дванадцятого питання процентне відношення до кількості осіб, що дали відповідь на це питання);

— підвищити соціальний захист працівників – 61 (17,84 %);

— удосконалити роботу з кадрами, підвищити їх професійний рівень – 57 (16,67 %);

— підвищити загальну та правову культуру працівників – 21 (6,14%);

— удосконалити законодавче забезпечення правоохоронної діяльності – 20 (5,85 %);

— викорінити факти корупції в правоохоронній діяльності – 15

(4,39 %);

— посилити контроль за діяльністю суб’єктів правоохоронної діяльності – 7 (2,05 %);

— підняти престиж роботи правоохоронця, підняти рівень довіри населення – 6 (1,75 %);

— зменшити штат правоохоронців – 4 (1,17 %);

— покращити соціально-економічні умови в Україні – 4 (1,17 %);

— розширити права правоохоронців – 4 (1,17%);

— створити належні умови для роботи – 3 (0,88 %);

— змінити керівну ланку – 2 (0,58%);

— усунути бюрократизм – 2 (0,58 %);

— провести реформування правоохоронної системи – 2 (0,58 %);

— виконувати чинне законодавство – 2 (0,58 %);

— інше – 4 (1,17 %);

— не відповіли на питання – 41.

13. На Вашу думку, суд займається охороною права (здійснює правоохоронну діяльність)?

а) так – 215 (72 %);

б) ні – 85 (28 %).

14. Оцініть за п’ятибальною системою діяльність недержавних правоохоронних організацій (адвокатура, юридичні фірми тощо):

а) 5 – 16 (5,33 %);

б) 4 –167 (55,67 %);

в) 3 – 94 (31,33 %);

г) 2 – 20 (6,67 %);

д) 1 – 3 (1 %).

15. Основним завданням недержавних правоохоронних організацій є:

а) сприяння захисту прав і свобод людини – 128 (42,67 %);

б) представлення законних інтересів громадян – 95 (31,67 %);

в) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина – 35 (11,67 %);

г) охорона громадського порядку – 19 (6,32 %);

д) забезпечення особистої безпеки громадян – 15 (5 %);

е) власний варіант:

– отримання прибутку – 6 (2 %);

– інше – 2 (0,67 %).

16. Основним недоліком діяльності недержавних правоохоронних структур є (вкажіть один варіант):

а) низький рівень професійної свідомості та правової культури працівників – 48 (16 %);

б) відсутність можливості в пересічних громадян оплатити послуги таких організацій – 203 (67,67 %);

в) нерезультативність їх діяльності (існують для формальності) – 44 (14,67 %);

г) власний варіант – 5 (1,67 %).

17. Основною мотивацією діяльності державних правоохоронних органів має бути (виберіть один варіант):

а) матеріальна вигода – 22 (7,33 %);

б) служіння праву – 278 (92,67 %).

18. Основною мотивацією діяльності недержавних правоохоронних організацій має бути (виберіть один варіант):

а) матеріальна вигода – 107 (35,67 %);

б) служіння праву – 193 (64,33 %).

19. Як Ви вважаєте, чи є необхідність прийняття Закону України „Про правоохоронну діяльність та правоохоронні органи” чи Концепції правоохоронної діяльності?

а) так – 269 (89,67 %);

б) ні – 31 (10,33 %).

20. Забезпечувати правопорядок належним чином можуть компетентні працівники, а тому чи доцільно, на Вашу думку, утворення громадських формувань з охорони громадського порядку?

а) так – 161 (53,67 %);

б) ні – 139 (46,33 %).

21. Як Ви вважаєте, чи є потреба створення в Україні приватних детективних та охоронних структур?

а) так – 231 (77 %);

б) ні – 69 (23 %).

22. Як Ви вважаєте, чи наділені працівники правоохоронних органів США та Європи більш широким колом повноважень, ніж в Україні?

а) так – 227 (75,67 %);

б) ні – 73 (24,33 %).

<< |
Источник: Кучук Андрій Миколайович. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007. 2007

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду
 2. Глава 27. Додаткові гарантії соціального захисту
 3. Стаття 122. Додаткові гарантії соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та сил цивільного захисту
 4. Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 5. Стаття 105. Додатки до протоколів
 6. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
 7. Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення
 8. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 9. Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. Додатки
 16. Додатки
 17. ДОДАТКИ
 18. ДОДАТКИ