>>

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................... 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ

ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ ІСЛАМСЬКОГО

ДЕЛІКТНОГО ПРАВА.........................................................................

12

1.1. Дослідження ісламського деліктного права в теоретико-

правовій думці.......................................................................................... 12

1.2. Теорія деліктного права в загальнотеоретичній

юриспруденції.......................................................................................... 22

1.3. Методологія дослідження концепції ісламського

деліктного права...................................................................................... 28

Висновки до розділу 1.......................................... ,................................. 46

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ІСЛАМСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ

НА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІСЛАМСЬКОГО ДЕЛІКТНОГОПРАВ 49

2.1. Еволюція формування та розвитку сучасного деліктного

права ісламських країн............................................................................. 49

2.2. Основні тенденції розвитку концепції ісламського деліктного

права......................................................................................................... 69

2.3. Вплив ісламського деліктного права на сфери взаємодії

ісламських держав з іншими державами................................................. 82

Висновки до розділу 2............................................................................. 89

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ ІСЛАМСЬКОГО

ДЕЛІКТНОГО ПРАВА.......................................................................... 94

3.1. Основні джерела ісламського деліктного права в ісламських

державах.................................................................................................... 94

3.2. Вчення про злочин як один із центральних інститутів

ісламського деліктного права................................................................. 112

3.3. Вчення про покарання у концепції ісламського деліктного

права: від традиційної до сучасної парадигми....................................... 133

Висновки до розділу 3............................................................................ 153

ВИСНОВКИ

158

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................

164

| >>
Источник: МАВЕД Сандра Омарівна. ҐЕНЕЗА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІСЛАМСЬКОГО ДЕЛІКТНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури