<<
>>

висновок

Підписання європейських угод є важливим етапом не тільки на шляху економічного та демократичного розвитку асоційованих країн, але також для розширення Європейського Союзу. У преамбулі угод чітко зазначається, що кінцевою ме­тою асоційованих країн є повне членство в ЄС1.

Дійсно, більшість країн, що підписали європейські угоди, подали офіційні заяви стосовно їхнього членства. Схвалення цих заяв буде залежати від ряду чинників, включаючи ступінь демо­кратичних перетворень і рівень економічного розвитку відпо­відної країни2.

Європейські угоди заклали підвалини для глибшого і структурованішого співробітництва між ЄС та асоційованими країнами, ніж це було до цього часу, а також підготували грунт для розширення Європейського Союзу. Зрештою, можливо, що європейські угоди будуть розглядатися не тільки як угоди про асоційоване членство, але також як місток до повного членства у Європейському Союзі країн Центральної та Східної Європи.

Напр., преамбула Європейської угоди з Польщею передбачає: "Визнан­ня того, що кінцевою метою Польщі є членство у ЄС і що таке асоційоване членство на думку сторін допоможе досягненню цієї мети".

9 Європейська Рада накреслила загальні умови вступу до Європейського

Союзу асоційованих країн Центральної та Східної Європи. Ці умови передба­чають схвалення пропозицій Комісії, що містяться у документі "Towards a Closer Association with the Countries of Central and Eastern Europe", SEC (93), 648 final.

372

<< | >>
Источник: Татам Алан. Право Європейського Союзу; Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с. 1998

Еще по теме висновок:

 1. Стаття 101. Висновок експерта
 2. Стаття 515. Експертиза та висновок експерта
 3. Стаття 104. Проведення експертизи на замовлення учасників справи
 4. Стаття 106. Проведення експертизи на замовлення учасників справи
 5. Стаття 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру
 6. § 6. Висновок експерта
 7. Стаття 101. Проведення експертизи на замовлення учасників справи
 8. § 7. Висновок експерта у галузі права
 9. ВИСНОВОК
 10. ВИСНОВОК
 11. ВИСНОВОК
 12. висновок
 13. Зміст
 14. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 15. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації