<<
>>

Стаття 34: експорт

Усі принципи щодо імпорту продукції згідно ст.ЗО (ЄС) також стосуються експорту відповідно до ст.34 (ЄС).

1. Країни Є С мають заборонити кількісні обмеження експорту, а також усі заходи, що мають адекватний ефект.

2. Не пізніше кінця першого етапу після набуття чинності Договору країни Співтовариства повинні скасувати всі існуючі кількісні обмеження на експорт та будь-які інші заходи, що мають тотожний ефект.

До цього існує одне важливе застереження: принцип Касіс не спрацьовує, оскільки заходи загального застосування не порушують ст.34 (ЄС) тому, що вони здатні зашкодити торгівлі в межах Співтовариства прямо чи побічно, нині або потенційно.

Основною з цієї проблеми є справа Groenveld4, щодо якої Європейський суд постановив застосовувати ст.34 тільки у разі

дискримінації експорту. Справа виникла із заборони відпо­відно до законів Голландії усім виробникам м'яса постачати або переробляти конину. Голландська фірма Грюнвелд висту­пила проти такої заборони на підставі того, що закон заважав їй виробляти, а в подальшому експортувати ковбаси з кони­ною, що суперечило ст.34.

Капоторті АГ погодилася з цим аргументом, зазначивши у своєму висновку, що законодавство Нідерландів створює майже нездоланні перешкоди для експортних виробів. Вона розглядала справу з огляду на ст.ЗО (ЄС), застосовуючи принципи Дассонвіль і Касіс, і визнала, що заходи загального застосування не були обгрунтованими, оскільки для досягнен­ня тієї самої мети можна було вжити інші, менш суворі заходи, наприклад, маркування.

Європейський суд дотримувався особливого підходу, а тому наполягав, що ст.34 стосується виключно "існування диференційованого ставлення до внутрішньої торгівлі та ім­порту певної країни ЄС". Отже вона не могла застосовуватися до правової норми, яку заперечувала Грюнвелд, оскільки була відсутньою будь-яка дискримінація між товарами, призна­ченими для внутрішнього вжитку і для експорту1. Тому й було прийнято рішення, що принципи Дассонвіль і Касіс не можуть застосовуватися згідно ст.34 до заходів загального застосуван­ня. У справі Bouhelier2 Європейський суд виніс, однак, рішен­ня, що заходи дискримінації експорту підпадають під дію принципу Дассонвіль і є звичайним порушенням ст.34. Ця справа стосувалася французького закону, що вимагав отри­мання експортної ліцензії і проведення перевірки контролю якості годинників, призначених на експорт. Оскільки такі вимоги не висувались стосовно годинників, призначених для вітчизняного ринку, це було визнано порушенням ст.34.

<< | >>
Источник: Татам Алан. Право Європейського Союзу; Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с. 1998

Еще по теме Стаття 34: експорт:

 1. Стаття 13. Особливості встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
 2. Стаття 58. Метод визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції)
 3. Стаття 59. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо ідентичних товарів
 4. Стаття 60. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів
 5. Стаття 63. Метод визначення митної вартості товарів на основі додавання вартості (обчислена вартість)
 6. Стаття 78. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту
 7. Стаття 83. Умови поміщення товарів у митний режим експорту
 8. Стаття 84. Митний статус товарів, поміщених у режим експорту
 9. Стаття 129. Завершення митного режиму митного складу
 10. Стаття 137. Завершення митного режиму вільної митної зони
 11. Стаття 154. Порядок митного оформлення продуктів переробки
 12. Стаття 286. Оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон України залежно від обраного митного режиму
 13. Стаття 14. Визначення понять
 14. Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою
 15. Стаття 213. Об'єкти оподаткування
 16. Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 17. Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
 18. СТАТТІ 30-36: ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ФІЗИЧНІ І ТЕХНІЧНІ ТОРГОВІ ОБМЕЖЕННЯ (ЄС)
 19. Стаття 30: заборона кількісних обмежень
 20. Стаття 34: експорт