<<
>>

СТАТТІ 30-36: ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ФІЗИЧНІ І ТЕХНІЧНІ ТОРГОВІ ОБМЕЖЕННЯ (ЄС)

Окрім монетарних та фіскальних обмежень, заборонених ст.12 і 95 (ЄС), існують бар'єри немонетарного характеру, як правило у формі адміністративних норм протекціоністської практики або інших заходів, здатних запобігти вільному руху товарів з однієї країни до іншої.

Дискримінаційні фізичні і технічні обмеження на імпорт можуть бути оскарженими згідно ст.30 (ЄС), що є надзвичайно стислою: кількісні обме­ження імпорту та інші заходи, що мають адекватну дію без шкоди цим положенням, не допускаються у відносинах між країнами ЄС.

Згідно ст.34 (ЄС) подібна заборона поширюється на експорт. Ст.Зб(ЄС) передбачає, що заборони у ст.34(ЄС) не стосуються обмежень імпорту та експорту, які грунтуються на інших, чітко визначених засадах, наприклад, державна безпека і охорона здоров'я.

Таким чином, з одного боку, ст.30 та 34, а з іншого — ст.36 є положеннями, що спрямовані на віднайдення балансу між прагненням до вільної торгівлі і визнанням того, що країни-члени зберігають чітко визначену компетенцію щодо обмеження вільної торгівлі для захисту певних важливих національних інтересів. Тлумачення і визначення такого ба­лансу з боку Європейського суду становить інтерес з огляду на досвід юридичної оцінки різних інтересів.

<< | >>
Источник: Татам Алан. Право Європейського Союзу; Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с. 1998

Еще по теме СТАТТІ 30-36: ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ФІЗИЧНІ І ТЕХНІЧНІ ТОРГОВІ ОБМЕЖЕННЯ (ЄС):

 1. Стаття 9. Ліцензії Національного банку України
 2. Стаття 26. Стратегія національної безпеки України
 3. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
 4. Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
 5. Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи
 6. Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи
 7. Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною
 8. Стаття 44. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме
 9. Стаття 47. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
 10. Стаття 48. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою
 11. Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків
 12. Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності
 13. Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань
 14. Стаття 31. Дискримінація суб'єктів господарювання
 15. Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію
 16. Стаття 166-3. Дискримінація підприємців органами влади і управління