<<
>>

РОЗДІЛ 1 ЗОВНІШНІ ВІДНОСИНИ ТА УГОДА ПРО ЄС

Відповідно до установчих угод, зовнішні відносини роз­глядались як природне продовження внутрішньої компетенції Співтовариства на міжнародні відносини.

Як раніше Співтовариство, так і нині Європейський Союз розширили законодавчу компетенцію на багато напрямків своєї політики, і питання щодо того, хто повинен представляти ці інтереси у зовнішній сфері, стало найважливішим.

Повно­важення стосовно ведення переговорів та підписання угод з питань, з яких у Союзі існує законодавча компетенція, ство­рили низку проблем, однак останні були значною мірою розв'язані Судом ЄС.

Питання щодо статусу Союзу як учасника міжнародних відносин створило ще більші проблеми. Країни-члени вва­жали, що матимуть переваги завдяки колективним діям у сфері міжнародних відносин. Однак вони не були готові передати інститутам Співтовариства повноваження у цих сферах, особ­ливо, якщо це були питання оборони та безпеки. В результаті міжнародні дії у переважній більшості випадків проводились на міжурядовому рівні. Європейське політичне співробітницт­во (ЄПС) надало можливість країнам-членам робити ко­лективні зовнішньополітичні заяви. Відповідно до спільної зовнішньої політики та політики у сфері безпеки (СПБОЗ), які були запроваджені Угодою про ЄС, передбачені конкрет­ніші дії, однак вони залежать від країн-членів. Еволюція СПБОЗ надалі пов'язується зі спільною торговельною політи­кою ЄС, договірними повноваженнями останніх, а також зов­нішнім розширенням деяких політик, встановлених Угодами.

345

Наприклад, сфера економічних санкцій і надалі залиша­тиметься проблемною: вони стосуються як спільної торговель­ної політики в її економічних аспектах (стаючи частиною першого з елементів ЄС, тобто сфери, яка відноситься до Співтовариств), так і СПБОЗ по відношенню до зовнішньо­політичних аспектів (стаючи часткою другого елемента ЄС, тобто сфери міжурядової компетенції).

Присутність Союзу на міжнародній арені, особливо про­тягом останніх років, відчувалася в ході Уругвайського раунду переговорів щодо Генеральної угоди про тарифи та торгівлю (ГАТТ). Конфлікти між Союзом та Сполученими Штатами Америки через необхідність реформування спільної сільсько­господарської політики стали найпомітнішою подією цього раунду, і навіть інколи виникала загроза зриву укладання нової ГАТТ (нині — Світова організація торгівлі — СОТ).

Союз також має довгострокові зобов'язання стосовно країн Африки, Карибського басейну та Тихого океану (АКТ) через Ломейські конвенції. Ці угоди запроваджують торго­вельні відносини з Союзом і надають виробникам цих країн деякі права на доступ до спільного ринку.

<< | >>
Источник: Татам Алан. Право Європейського Союзу; Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с. 1998

Еще по теме РОЗДІЛ 1 ЗОВНІШНІ ВІДНОСИНИ ТА УГОДА ПРО ЄС:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. РОЗДІЛ 1 ЗОВНІШНІ ВІДНОСИНИ ТА УГОДА ПРО ЄС
 3. РОЗДІЛ 3 УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО З НОВИМИ НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЕРЖАВАМИ
 4. Зміст
 5. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 6. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: врахування факторів криміналізації та відповідність її принципам
 7. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 8. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 9. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 10. 2.1. Види адміністративних актів органів прокуратури: стан та перспективи групування
 11. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
 12. 4.2. Поняття, зміст і порядок виникнення колективних трудових спорів і конфліктів
 13. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 14. 3.1. Стан і проблеми адаптації українського трудового законодавства до системи міжнародних норм у сфері захисту трудових прав
 15. 2.1 Об’єктивні ознаки злочинів, що полягають у незаконній міграції (ст.ст. 332, 3321 КК України)
 16. 2.3 Кваліфікуючі ознаки злочинів, що полягають у незаконній міграції (ст.ст. 332, 3321 КК України)
 17. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 18. 1.1.1 Правові акти: загальна характистика
 19. 2.2. Місце і роль законів у правовому регулюванні економічних відносин
 20. 3.1. Загальна характеристика механізму правоохорони