<<
>>

РОЗДІЛ 2 ВІЛЬНИЙ РУХ ЛЮДЕЙ

Джерела принципу вільного руху людей беруть початок у ст.3(с), (d) (ЄС), де констатується, що діяльність Спів­товариства має охоплювати:

— внутрішній ринок, який характеризується зняттям бар'єрів для вільного руху товарів, людей, послуг і капіталів між країнами-членами;

— заходи, пов'язані з в'їздом та пересуванням людей в межах внутрішнього ринку згідно ст.100 (зміненою ст.З G(3) Договору про ЄС).

Більше того, Маастрихтський договір про створення Єв­ропейського Союзу впровадив в Договір про ЄС поняття європейського громадянства. Ст.8а(1) (ЄС) передбачає, що "кожний громадянин Союзу має право вільно пересуватися і постійно проживати на території будь-якої країни-члена, вра­ховуючи обмеження і умови, визначені у цьому Договорі, і відповідно до положень, прийнятих для його застосування".

Ст.8(2) (ЄС) визнає, що Рада може прийняти положення з метою сприяння виконанню прав у § 1. Далі ст.8(в) (ЄС) передбачає, що будь-яка особа може голосувати і балотуватися на виборах до місцевих органів влади і до Європарламенту у тій країні Співтовариства, де вона нині проживає, на одна­кових умовах з громадянами цієї країни.

Ці статті ЄС встановлюють рамки для вільного пересу­вання людей, основні ж положення щодо робітників містяться у ст.48 — 51 (ЄС), стосовно влаштування — у ст.52 — 58 (ЄС) і відносно свободи надавати і отримувати послуги — у ст. 59 — 66 (ЄС). У свою чергу, ці положення розвинуті у вторинному законодавстві. Хоча існує різниця між "робітниками" або працюючими за наймом згідно ст.48 і самостійно працюючими, відповідно до ст.52 і 59, Європейський суд зазначив1: "Порів­няння таких різних положень засвідчує, що вони базуються на однакових принципах, оскільки стосуються приїзду і прожи­вання на територіях країн ЄС осіб, захищених законодавством

1 Справа 48/75, Royer [1976] ECR 497.

Співтовариства, і заборони будь-якої дискримінації на націо­нальному грунті.

Надалі в багатьох випадках не слід буде проводити будь-якої систематизації, оскільки принципи застосування будуть однаковими. Більше того, всі три статті Договору про ЄС визнано такими, що мають пряму дію"1.

<< | >>
Источник: Татам Алан. Право Європейського Союзу; Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с. 1998

Еще по теме РОЗДІЛ 2 ВІЛЬНИЙ РУХ ЛЮДЕЙ:

 1. РОЗДІЛ 1 ІНТЕГРАЦІЯ ПОВОЄННОЇ ЄВРОПИ
 2. РОЗДІЛ І СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ТОВАРІВ
 3. РОЗДІЛ 2 ВІЛЬНИЙ РУХ ЛЮДЕЙ
 4. РОЗДІЛ З СВОБОДА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ
 5. РОЗДІЛ 4 ВІЛЬНИЙ РУХ КАПІТАЛІВ
 6. Зміст
 7. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: врахування факторів криміналізації та відповідність її принципам
 8. Суб’єкт злочину «фіктивне підприємництво»
 9. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 10. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 11. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 12. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
 13. 2.2. Організаційні та правові аспекти в роботі слідчого військової прокуратури та шляхи її оптимізації
 14. 2.1. Правові основи системи підвищення кваліфікації прокурорів.