>>

Теорія держави і права : підручник ІО. В. Петришин, С. П. По­гребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. - X. : Право,2015. -368 с.. 2015

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому відображені актуальні підходи до дослідження юридичних явищ та процесів. Навчальний матеріал викладено з урахуванням норм Конституції України, узагальнень чинного законодавства та юридичної практики, порівняльно- правових досліджень. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами держави і права.

| >>
ЧАСТИНА ПЕРША ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Розділ 1 Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука
Розділ 2 Теорія держави і права та інші науки
Розділ 3 Методологія правової науки
Розділ 4 Походження держави і права
ЧАСТИНА ДРУГА ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ
Розділ 5 Поняття держави
Розділ 6 Функції держави
Розділ 7 Форма держави
Розділ 8 Механізм держави і державний апарат
ЧАСТИНА ТРЕТЯ ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
Розділ 10 Право в системі соціального регулювання
РОЗДІЛ 11 Джерела права
Розділ 12 Принципи права
Розділ 13 Правове регулювання суспільних відносин
Розділ 14 Правова свідомість і правова культура
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА НОРМАТИВНА ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗДІЛ 15 Норми права
Розділ 16 Система права
Розділ 17 Система законодавства
Розділ 18 Нормативно-правові акти
Розділ 19 Нормотворчість
Розділ 20 Систематизація законодавства
ЧАСТИНА П’ЯТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
Розділ 21 Правові відносини
РОЗДІЛ 22 Юридично значуща поведінка
Назвіть ознаки зловживання правом і визначте його юридич­ні наслідки. 7. Сформулюйте відмінності між об’єктивно неправомірним діянням і правопорушенням.Розділ 23 Юридична відповідальність
Розділ 24 Застосування норм права
Розділ 25 Застосування права в умовах колізій і прогалин у законодавстві
Розділ 26 Тлумачення правових актів
ЧАСТИНА ШОСТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ПРАВОВА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
Розділ 27 Права людини
Розділ 28 Громадянське суспільство і держава
Розділ 29 Демократична держава
Розділ 30. Правова соціальна держава
РОЗДІЛ 31 Правова система суспільства

Книги и учебники по дисциплине Теорія та історія держави і права:

  1. ОРЄХОВ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ. САНКЦІЇ В ПРАВІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОХОРОНИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2008 - 2008 год
  2. Кучук Андрій Миколайович. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007 - 2007 год
  3. Цвєткова Юліанна Володимирівна. Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2003 - 2003 год
  4. Плавич Володимир Петрович. РОЛЬ ПРАВА В ФОРМУВАННІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ –2002 - 2002 год